BEATS BY GIRLZ DENMARK

MUSIKPRODUKTION OG NETVÆRK FOR ALLE PIGER/KVINDER, TRANSPERSONER OG IKKE-BINÆRE PERSONER

Vi tilbyder undervisning, workshops, camps og løbende netværk omkring musikproduktion for alle niveauer. 

Om Beats By Girlz

Beats By Girlz tilbyder undervisning, viden og netværk omkring elektronisk musikproduktion for piger, kvinder, trans- og ikke-binære personer.  


Hvorfor fokus på kvinder og kønsminoriteter?

Musik er selvfølgelig for alle. Men musikuddannelser og -branchen er domineret af drenge og mænd. Vi vil gerne arbejde for mere diversitet i dette billede. Gennem et Beats By Girlz-forløb bliver deltagerne bedre rustet til at gå ud

og spille musik med alle køn. Samtidig får de nogle rollemodeller at spejle sig i, samt fællesskaber med hinanden.